top of page
Reacondicionamiento Fuente

Pwojè Jaden Fanmi

Plis dlo e manje pou vwazen nou yo

An jiyè 2015 nou te fè yon nouvo etap,

nan vizyon nou se yon poto

pou devlopman Ayiti, ki kòmanse

ak vwazen ki pi pwòch nou yo:

kominote Sous Jean Jacques.

 

Nou aplike pou yon pwojè nan Fon Chili:

Jaden fanmi kominotè

kòm yon mwayen pou sekirite alimantè

pou Kominote Sous Jean Jaques, Aquin – Ayiti .

 

Pwojè sa a te bay kominote a nouvo twou dlo, dlo sous, itilizasyon dlo lapli e jaden rezen ki pwodui legim bon jan kalite.

 

 

Yon ansyen dezi: plis dlo ak manje pou vwazen nou yo

500 fanmi k ap viv nan kondisyon povrete ekstrèm fòme kominote Sous Jean Jaques, popilasyon li se sitou analfabèt ak chomaj.

Siviv yo ak, an patikilye, manje yo, depann sèlman sou agrikilti rudimentaire.

Nouvo
sous
dlo

Agrikilti
òganik

Prensip yo

Nap travay

jenere yon chanjman kiltirèl,

ki pèmèt dirab

nan rezilta yo sou tan.

 

Bon
fwi
Aprann
epi fè
Efò
Fidelite
Sis
mesie
Marcelón
mamá_de_Ronalden
mamá de Loló
madame
madame_woshé
madame Chantal
Lamarre
batelmí
andré

Gras ak sipò Fon Chili e efò tout moun, nou te kapab pwomouvwa dirèkteman sekirite alimantè abitan Sous Jean Jacques nan ba yo aksè nan dlo ak pi gwo pwodiktivite agrikilti ak legim ki gen gwo valè nitrisyonèl.

59 fanmi te resevwa ti pepinyè ak ti jaden. Gen kèk ki gen 50 m2 ak lòt ki gen 100 m2, totalize prèske 3,000 m2 kote yo ka plante ak rekòlte pwòp legim. 130 kiltivatè te resevwa fòmasyon e 55 ladan yo, pifò ladan yo fanm, te pwodwi pwòp legim yo pandan Pwojè a. Kèk nan yo te vann pwodiksyon sipli yo nan mache a ki tabli chak semèn nan sant Aquin.

 

70 fanmi yo pran dlo lapli sou do kay yo, kote yo ajoute yon lòt pwen kapte, ak aksè nan kominote a. Anplis de sa, yon ti kras plis pase 300 mèt twou pave yo te konstwi pou kanalize dlo, akonpaye pa apeprè 640 m2 vitès monte. Sa a konstitye yon sistèm ki kanalize dlo, ki te deja detwi wout la e kounye a se mennen nan kou dlo kote enfiltrasyon li yo favorize.

 

Menm jan an tou, 33 basen wòch yo te enstale nan kouran dlo, ki ralanti avanse dlo nan kouran an, pandan y ap ankouraje enfiltrasyon. Gras a jesyon dlo lapli ak rekiperasyon basen vèsan lokal la, ajoute nan perçage 3 nouvo pi, Sous Jean Jacques gen dlo abondan, ki fè l tounen yon zòn privilejye an Ayiti.

Pwojè sa a te finanse avèk sipò Fon Chili kont Grangou ak Povrete, yon inisyativ ansanm Gouvènman Chili ak Pwogram Nasyonzini pou Devlopman (PNUD).

Inicio
bottom of page