top of page

Èske´w konnen pitit nou yo?

Anndan kay la gen plizyè aktivite pandan jounen an. Li kòmanse ak yon manje maten bon gou epi li kontinye ak yon tan nan lwanj, kote yo chante pou Dyè, pou Jèzi, pou Lespri Sen. Aprè sa, gen yon tan pou espò kote yo rekreye nan yon fason ki an sante.

Yon aktivite esansyèl pou timoun yo se fòmasyon edikasyon ak valè yo. Pou rezon sa a, timoun nou yo aprann chak jou ak anpil antouzyasm ak lajwa pandan jounen lekòl yo, kote, atravè metodoloji dekouvèt la, yo aprann nouvo konsèp ak entegre konpetans.

Apre yon tan repo ki byen merite, jounen yo fini ak yon aprèmidi bèl devwa-jwèt.

Èske w konnen sa n´ap fè nan lekòl nou an?

bottom of page