top of page

Men pou Ayiti

KENLEYvavril_v2.png
Eske ou vle
konnen sou misyon an?
Ou vle konnen pitit nou yo?
Kisa 
nou fè nan kominote a?
Èske w te tande pale de
pwojè jaden fanmi an?
Ou ta renmen fè pati?
Kontribisyon

Kontakte nou!

¡Tus datos se enviaron con éxito!

Wa a pral reponn: "Mwen asire´w ki tout bagay

sa yo te fè pou youn nan frè´m yo,

Menm pou pi piti yo, yo te fè´l pou mwen."

 

Matye 25:40

Lwanj an kreyòl pitit nou yo chante...

videoframe_1201.png
bottom of page